Najde polárku

Najde polárku

Specializace: Přírodovědec

  • ukáže na nebi polárku, ví proč je stále na severu

Polárka se nachází blízko nebeského severního pólu, což je bod na obloze který se nachází přesně nad severním pólem Země a okolo kterého se ostatní hvězdy zdánlivě otáčejí (ve skutečnosti se otáčí Ze-mě). Na obloze je proto vždy na stejném místě, na severu. Proto ji v noci můžeme použít k orientaci.

Polárka je nejjasnější hvězda v širokém okolí a proto je jednoduché ji najít. Nejjednodušší je najít nejprve souhvězdí Velký vůz (což je část „oficiálního“ souhvězdí Velká medvědice), které je tak výrazné že si ho nejde s ničím splést. Navíc v našich zeměpisných šířkách nikdy nezapadá a na obloze bychom ho tedy měli nalézt v kteroukoli hodinu ve všech ročních obdobích. Prodloužením spojnice „zadního kola“ (hvězda Merak) vozu a hvězdy nad ním (jmenuje se Dubhe) pětkrát se dostaneme k Polárce, kterou snadno poznáme, protože je jasnější než všechny hvězdy okolo.

Dalším souhvězdím, které je užitečné při hledání Polárky, je Kassiopea, výrazné „W“ které na obloze také snadno najdeme. Polárka se nachází docela přesně napůl cesty mezi Velkým vozem a Kassiopeou. Když se náhodou stane, že nevidíme Velký vůz, třeba proto, že je zrovna schovaný za nějakou překážkou, můžeme Polárku najít jen podle Kassiopey. Polárka je nalevo nad W, vzdálená zhruba dvojnásobek jeho šířky.

A pro pokročilé: Když zabloudíme opravdu daleko, můžeme Polárku použít ke změření zeměpisné šířky, ta se totiž rovná úhlu mezi obzorem a Polárkou. Na severním pólu ji budeme mít přímo nad hlavou, na rovníku bude přesně na obzoru.

Mají splněno

Jetam
Stáňa
Metis
Mzimu
Zuberi
Bety