Podílí se na přípravě schůzky

Podílí se na přípravě schůzky

Specializace: ARGO MUDrc

  • základy přípravy schůzky
  • pomáhá kapitanátu s přípravou schůzky a vede na schůzce část programu

Mají splněno

Stáňa