Pozná 10 stromů

Pozná 10 stromů

Specializace: Přírodovědec

 • jen stromy, ne keře
 • stačí rodové jméno (tj. třeba javor)

PDF s obrázky stromů ke stažení (5.5MB)

Klíč k určování stromů

Pomocí následujícího klíče lze určit běžné stromy vyskytující se v české přírodě. Klíč neobsahuje druhy uměle vysazované nebo méně obvyklé. Stromy, které v klíči nejsou, budou určeny špatně!

K určování je vždy třeba vybrat reprezentativní exemplář nebo část, například mladé větve téhož stromu mohou mít jiné listy než zbytek stromu.

 1. Strom:
  • listnatý => 8
  • listnatý => 2
 2. Jehlice rostou:
  • jednotlivě => 3
  • po dvou => 6
  • po více => 7
 3. Jehlice rostou:
  • všemi směry, ve spirále => 5
  • ve dvou řadách => 4
  • Jehlice ploché, na koncích kulaté, se světlými proužky zespodu; šišky rostou nahoru a po dozrání se rozpadají; kůra světlá, šedá, na mladších stromech hladká => Jedle bělokorá
  • Jehlice ploché, špičaté; plody červené, dužnaté, s jedním semenem => Tis červený
  • Jehlice čtyřhranné, tmavě zelené; šišky směrem dolů => Smrk ztepilý
  • Jehlice čtyřhranné, šedozelené; šišky směrem dolů => Smrk pichlavý (stříbrný)
  • Jehlice ploché, se světlými proužky zespodu, šišky směřují dolů => Douglaska tisolistá
  • Jehlice dlouhé 5-7 cm; šišky do 8 cm; kůra výše na stromě rezavá => Borovice lesní
  • Jehlice 8-16 cm; šišky větší, i po otevření špičaté; kůra na celém stromě tmavá => Borovice černá
  • Jehlice po pěti, dlouhé 10 cm, šiška podlouhlá => Borovice vejmutovka
  • Hodně měkkých jehlic ve svazečku, délka jehlic 2-4 cm => Modřín opadavý
 4. Listy:
  • jednoduché (a) => 15
  • složené (b) => 9
 5. Listy:
  • vstřícné, dlanitě složené (c), plody kaštany => 10
  • vstřícné jiné (a) => 11
  • střídavé (b) => 12
 6. Květy:
  • bílé => Jírovec maďal
  • růžové => Jírovec pleťový
 7. Plody:
  • jednoduché nažky (b) => Jasan ztepilý
  • dvounažky (a) => Javor jasanolistý
  • Plody lusky, na větvích trny (b) => Trnovník akát
  • Jiné => 13
  • Plody oranžové, do 1 cm; lístky zubatý => Jeřáb obecný (ptačí)
  • Plody ořechy => 14
  • Kůra velmi tmavá, mladé větve chlupaté, největší lístky uprostřed listu => Ořešák černý
  • Kůra šedá, mladé větve lysé, největší je koncový lístek => Ořešák královský
 8. Listy:
  • nedělené (a) => 21
  • dělené (b) => 16
 9. Listy:
  • střídavé (a) => 17
  • vstřícné (b) => 20
 10. Listy:
  • Listy podlouhlé, z obou stran zelené; plody žaludy => 18
  • Listy kulaté či trojúhelníkovité s vykrajovanými okraji nebo podobné javoru babyce (viz 20b), zespodu šedobíle plstnaté => 26
 11. Listy:
  • Laloky listů kulaté => 19
  • Laloky listů ostré; žaludy krátké, v ploché mističce => Dub červený
  • Listy bez oušek, žaludy přisedlé (a) => Dub zimní
  • Listy s oušky, žaludy na stopce (b) => Dub letní
  • Listy ostře vykrajované, nažky svírají tupý úhel (a) => Javor mléč
  • Listy do 10 cm, zakulacené, nažky rovné (b) => Javor babyka
  • Listy zubaté, nažky svírají ostrý úhel => Javor klen
  • Listy vstřícné (viz 16), celokrajné; plody červené peckovice => Dřín obecný
  • Listy střídavé (viz 16) nebo ve svazečcích => 22
 12. Listy:
  • srdčité, s pilovitými okraji (a) => 23
  • trojhranné nebo kosočtvercové (b) => 24
  • kulaté s vlnkovanými okraji (c) => 25
  • protáhlé či oválné, špičaté (d) => 27
  • Listy 7-12 cm velké, na rubu hladké se světlými chloupky jen podél žilek => Lípa velkolistá
  • Listy do 7 cm (pozor, listy mohou být větší u mladých stromů a výhonků), na rubu hladké, rezavé chloupky v paždí žilek => Lípa srdčitá
  • Listy na rubu světle plstnaté Lípa stříbrná => Lípa srdčitá
  • Kůra bílá => Bříza bradavičnatá (bělokorá)
  • Kůra tmavá, rozpraskaná; plody hrozny tobolek s ochmýřenými semínky => Topol černý
  • Kůra hladká, šedozelená či nažloutlá, na starších stromech rozpraskaná; listy větší než 5 cm, ze spodu plstnaté, okraj vykrajovaný => 26
  • Kůra hladká, šedozelená; listy kulaté, s vlnkovaným okrajem, z obou stran holé, na spodu světlejší, menší než 5 cm, na dlou-hém řapíku => Topol osika
  • Podobné jako osika, listy větší, na spodu plstnaté => 26
  • Kůra hladká, šedozelená, na starších stromech rozpraskaná; tvar listů proměnlivý, vždy ale zespoda plstnaté; plod hrozen tobolek s ochmýřenými semeny => Topol bílý
  • Listy mají špičku => 28
  • Listy vejčité, s pilovitým okrajem, bez špičky; plody šištičky => Olše lepkavá
  • Listy celokrajné, na krajích ochmýřené, se zvlněnými okraji; ků-ra i u starých stromů hladká, šedá; plody bukvice => Buk lesní
  • Listy s pilovitým okrajem => 29
 13. Okraj listů:
  • jednou pilovitý (a) => 30
  • dvakrát pilovitý (b) => 31
  • Listy nesouměrné, plody kulaté nažky => 32
  • Listy souměrné (b) => 33
  • Listy vejčité, výrazně žebrované, plody křídlaté oříšky (obrázek) => Habr obecný
  • Nažka na dlouhé stopce, velká do 1.5 cm, chlupatá, s vykrojením (a) => Jilm vaz
  • Nažka velká 1,5-2 cm (b) => Jilm horský
  • Nažka asymetrická (c) => Jilm habrolistý
 14. Listy:
  • dlouhé a úzké, shora lesklé => 34
  • ostatní => 35
 15. Vrba. Většinou roste u vody; květy jehnědy. Dvoudomá, samičí a samčí květy rozdílné. Z více druhů jsou zde uvedeny jen některé, určení je proto pouze orientační. Jen zde uvedené druhy ale dorůstají výšky větší než 20 metrů.
  • Listy úzké, jemně chlupaté i na okrajích; kůra šedá, mělce brázditá; květy žluté => Vrba bílá
  • Listy úzké, zespodu plstnaté; kůra tmavá, hluboce brázditá; květy zelené => Vrba křehká
  • Listy širší než 2,5 cm, vejčité, zespodu světlejší ale lysé; kůra šedohnědá, mělce brázditá, květy žluté => Vrba pětimužná
  • Listy vejčité, zespodu světlé, okraj pilovitý; palisty (lístky v místě srůstu řapíku listu s větvičkou); květy jehnědy (kočič-ky); kůra hladká, šedá, u starších stromů rozpukaná; často roste na porušené půdě na pasekách či rumištích => Vrba jíva
  • Podobné jako jíva, listy vejčité, bez palistů => Vrba popelavá

Mají splněno

Stáňa
Jetam
Pribi