Pozná 20 květin

Pozná 20 květin

Specializace: Přírodovědec

  • Pozná, tedy určí bez pomůcek.
  • Obě jména, rodové i druhové