Přečte a převypráví oddílu legendu o Argonautech

Přečte a převypráví oddílu legendu o Argonautech

Specializace: ARGO MUDrc

  • zdroj: Robert Graves, Řecké mýty
  • nepočítá se suché převyprávění: ideálně ve skupině přehrát jako krátké divadlo nebo jinak kreativně ztvárnit

Mají splněno

Irfan
Metis
Pribi
Stáňa
Mzimu