Sebezáchranné plavání v proudící vodě

Sebezáchranné plavání v proudící vodě

Specializace: Vodák

  • předvede jak ve vodácké výstroji správně plave v proudící vodě

Mají splněno

Jetam
Metis
Mzimu
Stáňa
Mája