Sebezáchranné plavání v proudící vodě

Sebezáchranné plavání v proudící vodě

Specializace: Vodák

  • předvede jak ve vodácké výstroji správně plave v proudící vodě

Mají splněno

Kari
Vávra
Baku
Jetam
Metis
Štěpán
Stáňa