Umí používat vázané spoje

Umí používat vázané spoje

Specializace: Ko-uzel-ník

  • Předvede svázané tyče za sebou a do L