Umí zpívat slavnostní písně

Umí zpívat slavnostní písně

Specializace: ARGO MUDrc

  • zazpívá Dávno již bez zpěvníku

Jak staré lásky zapomnít,
kde druh druhu stál blíž,
jak staré lásky zapomnít,
snad že to dávno již.

Ref:

Tak dávno, dávno, brachu můj,
tak dávno, dávno již,
však srdečně si zapějme
na dávno, dávno již.

My květy spolu trhali,
přes mnohý dol a výš,
pak šli jsme cestou trnitou,
tak dávno, dávno již.

My brouzdali se v potoce,
zda ještě o tom víš,
pak dělila nás mořská hloub,
tak dávno, dávno již.

Zde ruka věrný příteli
a k mému srdci blíž,
tak dobrou vůli neměli
jsme dávno, dávno již

Proč s tím se máme rozejít,
co každý z nás měl rád,
proč s tím se máme rozejít
bez víry na návrat.

To není, není loučení,
ač chvěje se nám hlas,
jsme spolu pevně spojeni
a sejdeme se zas.

Mají splněno

Jetam
Stáňa
Metis
Zuberi
Mzimu
Aríba