Uplave 1400m za hodinu

Uplave 1400m za hodinu

Specializace: Plavec

  • bez zastávky
  • s obrátkami podle plaveckého stylu

Mají splněno

Metis
Mzimu
Bety
Mája