Uváže tři uzly ze seznamu, zná jejich použití

Uváže tři uzly ze seznamu, zná jejich použití

Specializace: Ko-uzel-ník

  • seznam: Dvojitá autíčka, Motýlek, Machardův prusík, Kotevní úvaz, Kotevní úvaz s pulovinem (vybrat si jen jeden z úvazů na hodnost), Uzel boa, Dřevařská smyčka, Dračí smyčka, Zkracovačka
  • uzel bez zaváhání uváže, popíše situace, kdy se uzel hodí použít, v případě uzlu pro použití v nebezpečných situacích zná jeho limity
  • poznamenat si, které tři uzly si vybral

Vše o uzlech se dozvíš ze Zkoumalova uzlovacího článku.

Mají splněno

Jetam
Mzimu