Vede dobře jeden den táborovou službu

Vede dobře jeden den táborovou službu

Specializace: Táborník

  • řídí se vypsanými pravidly služby, dodrží je

Mají splněno

Jetam
Stáňa
Mzimu