Vede stavbu stanu s podsadou nebo týpý

Vede stavbu stanu s podsadou nebo týpý

Specializace: Táborník

  • předvede plán stavby a stavbu vede
  • hodnotí se kompletně dostavěná stavba

Mají splněno

Jetam