Zacházení s lodí I

Zacházení s lodí I

Specializace: Vodák

 • popíše základní zacházení s lodí

Loď patří k základnímu vybavení každého vodáka. Bez ní by to přeci nebyl vodák, ale prachobyčejná suchozemská krysa. A každý správný vodák má ke své loďi alespoň nějaký vztah a podle toho se k ní choval.

Za dávných časů se v našich končinách taková loď (rozuměj kanoe) nedala tak snadno sehnat a proto si je skalní vodáci vyráběli sami doma. Z laminátu a skelné tkaniny a věř, že to nebyla snadná práce. Proto se každý vodák o svoji loď hezky staral a dbal, aby mu co nejvic a nejdéle vydržela. Dnes se sice dá půjčit ve vodácké půjčovně plastová kanoe (banán), která toho hodně vydrží a není potřeba se o ni starat, ale protože my máme kanoe laminátové a protože se chceme chovat jako správní vodáci, řekneme si teď pár základních pravidel.

Na souši

Protože je kanoe určená pro pohyb na vodě, na souši trpí přeci jen trochu víc a dá se snáz poškodit. Proto platí následující:

 • Na lodi se nesedí ani se do ni nevstupuje, dokud není na vodě
 • Loď se netahá po zemi, vždy ji neseme nad zemí
 • Loď se nezvedá za límec ani za vzpěru, ale za úchyty k tomu určené
 • Při přenášení lodě na větší vzdálenost je vhodné držel loď ne za provazový úchyt, ale pod přídí a zádí
 • Při přenášení lodě dbám na to, abych ji nikde neodřel nebo s ní do ničeho nenarazil

Na vodě

 • V kanoi se sedí na lavičče, popřípadě klečí nebo sedí na dně. Jakákoliv jiná část lodě by se mohla poškodit, to znamená, že se nesedí na přídi ani na zádi a dokonce ani na límci
 • V žádném případě nešlapu nohama nikam jinam, než na dno, popřípadě na lavičku a to ani při vystupování či nastupování
 • Při jízdě se vyvaruji narážení do překážek. Obzvlášť nebezpečné je kolize s kamenem bokem lodi (tedy bortem)
 • Podobně při přirážení ke břehu (nebo čemukoliv jinému) se vyvaruji prudkému naražení do něj jakoukoliv částí lodi.
 • Při sjíždění jezů, splavů či jiných nepřehledných překážek je vhodné si je napřed prohlédnout a zhodnotit sjízdnost. Některé jezy jsou totiž pro laminátové kanoe nesjízdné.

Mají splněno

Zuberi
Metis
Jetam
Mzimu
Aríba