Zacházení s lodí II.

Zacházení s lodí II.

Specializace: Vodák

  • splněno zacházení s lodí I
  • vylití kanoe ve dvou, koníčkování kanoe, výměna míst v kanoi

Předpokládáme, že Zacházení s lodí I. již máš splněno a nastal čas postoupit o krok dál. Co potřebuješ znát ke splnění tohoto bodu je napsáno v záhlaví. Tentokrát je to hodně o praxi, ale snad trocha teorie také pomůže.

Vylití kanoe ve dvou

Pro vylití kanoe není ani tolik potřeba síla, jako správný grif a zkušenost. Ale úplně nejpodstatnější je najít si na vylévání správné místo. Těsně po cvaknutí, hned za jezem a uprostřed dravého proudu to nezvládne snad nikdo. Takže v první řadě zajedeme s lodí(nebo ji plnou vody dotlačíme) ke břehu, ideálně na mělčinu, kde budeme moct pevně stát a nebudeme po pás ve vodě.

Pokud máme loď plnou vody až po okraj, pomůžeme si napřed tím, že ji nakloníme a snažíme se co nejvíc vody vylít bez zvedání lodě. Poté každý chytíme jednu špičku lodi (příď a záď), otočíme ji dnem vzhuru a zvedneme lehce nad hladinu. Tím se zbavíme většiny vody v lodi. Pro úplně vylití střídavě zvedáme příď a záď a zároveň nakláníme loď do stran, čímž vylyjeme vodu i z obou špiček a zpod všech zákoutí.

Musíme pamatovat na to, že kanoe má tendenci se převracet dnem dolů a udržet ji dnem nahoru dá trochu práce. Také se vyvarujeme chytání lodě za límec, mohli bychom ho utrhnout.

Koníčkování kanoe

Jedná se o metodu, jak nechat splout kanoi přes jez, aniž bychom v lodi museli sedět. To se hodí ve chvíli, kdy je málo vody a plně obsazená loď by drhla o dno.

Princip je jednoduchý - na přídi a na zádi máme přivázány koňky, tedy dlouhé provazy (prádelní šňůry). My stojíme na koze jezu, držíme obě koňky v rukách a pomocí jich navádíme loď. Jednodušší samozřejmě je provádět tuto proceduru ve dvou, ale i v jednom to jde celkem snadno.

Výměna míst v kanoi

Pokud si chce kormidelník s háčkem vyměnit místo, může samozřejmě zajet ke břehu a provést to na souši. Správný vodák by to ale měl umět i na vodě. Nejsložitějsí samozřejmě je to, že každým pohybem dojde i k pohybu lodě a ty se můžeš snadno cvaknout. Výměna by tedy měla být koordinovaná, aby každý věděl, jaký pohyb bude dělat ten druhý.

Nejjednodušší postup je, když se háček opatrně otočí čelem ke kormidelníkovi a skrčí se na dno lodě. Kormidelník ho přeleze, usadí se na místo háčka a pak teprve původní háček zaujme místo kormidelníka. Celá procedura by měla probíhat co nejblíž podélné ose lodě a oba byste měli být co nejníž, aby se co nejmíň narušovalo těžiště lodi.

Výměnu míst je vhodné provádět na klidném a přehledném úseku řeky, protože nebudete mít 100% kontrolu nad lodí. Kontrolu lodě zajišťuje během výměny ten, kdo zrovna v tom okamžiku sedí na lavičce.