Zhotoví batiku

Zhotoví batiku

Specializace: Šikula

  • obarví libovolný kus oblečení nebo provede libolný druh batiky

Mají splněno

Mzimu
Jetam
Stáňa