Zhotoví batiku

Zhotoví batiku

Specializace: Šikula

  • obarví libovolný kus oblečení nebo provede libolný druh batiky

Mají splněno

Kari
Baku
Brepta
Mzimu
Jetam
Stáňa