Zná druhy šifer

Zná druhy šifer

Specializace: Všeználek

  • šifry substituční (transkripční) a transpoziční, šifrovaná morseovka
  • pozná druh šifry

Znát druhy šifer je užitečné protože pokud poznáme druh šifry, můžeme snáze dojít k jejím rozluštění.

Šifry se dělí v základu na transpoziční a substituční.

Transpoziční

V transpoziční šifře se písmena nebo znaky nemění, ale mění se jejich pozice v textu. Nejjednodušším příkladem je tak psaní textu pozadu. Tento druh šifer se typicky pozná podle toho, že jsou znaky nějak organizované například v mřížce nebo v řádcích.

U těchto šifer je potřeba odhalit způsob jakým jsou znaky přeskládány. Zda jsou mezi ně vloženy nějaké další znaky, zda se text čte podle nějaké křivky (šnek) apod.

Wikipedia: http://cs.wikipedia.org/wiki/Transpozi%C4%8Dn%C3%AD_%C5%A1ifra

Substituční

V substituční šifře jsou nahrazeny konkrétní znaky jinými znaky nebo shluky znaků. Můžeme písmeno nahradit jiným písmenem (AZka, posunutá abeceda apod.), můžeme změnit písmo (obrázky, čísla apod.) a nebo nějakými skupinami znaků (zlomky, zajíc apod.). Šifra se pozná podle toho, že nejsou znaky graficky organizované a že používá jinou četnost písmen (např. X, Q, G) než klasická abeceda. Případně tam nejsou vůbec písmena ale právě obrázky.

U těchto šifer je potřeba přijít na to, jaká je šifrovací abeceda, podle které jsou znaky přeloženy.

Wikipedia: http://cs.wikipedia.org/wiki/Substitu%C4%8Dn%C3%AD_%C5%A1ifra

Šifrovaná morseovka

Morseovka sama o sobě je z jednou výše uvedených šifer. Napadá vás jakou?

Ano - je to substituční šifra, protože klasická písmena nahrazujeme za shluky teček a čárek. Mimochodem, věděli jste, že počet čárek a teček u písmen je určen podle četnosti tohoto znaku v anglicky psaném textu? Tedy nejvíce používané je E,I,A. Výsledkem je krátká vhodný pro rychlé odvysílání.

Zašifrovaná morseovka se pozná podle toho, že shluky typicky nepřekračují počet 4 znaků (stejně jako morseovka má max. 4 čárky/tečky). U takových šifer je potřeba přijít na to, jaké znaky reprezentují čárky a jaké tečky. Například sudá/lichá čísla, souhlásky/samohlásky apod.

Mají splněno

Jetam
Stáňa
Metis
Mzimu
Pribi
Bety
Irfan