Zná hlavní ekologické problémy současné ČR a světa

Zná hlavní ekologické problémy současné ČR a světa

Specializace: Přírodovědec

  • Připraví pro oddíl povídání nebo program o aktuálním ekologickém problému.

Mají splněno

Mzimu