Zná zásady chování v přírodě a v chráněných lokalitách různých stupňů

Zná zásady chování v přírodě a v chráněných lokalitách různých stupňů

Specializace: Přírodovědec

Mají splněno

Stáňa
Vávra
Metis
Štěpán
Irfan