Zahajovačka

5. 10. - 7. 10. 2001

Zahajovačka čili první apollónská výprava se konala 5.-7. 10. Výpravě předcházela první schůzka, na které jsme nalezli sou­části STROJE ČASU, bohužel nebyly všechny. Hledáním zbytku součástek byla určena právě zahajovačka. Na první výpravu jsme jeli do Pekla (Řezáčovic chalupa), ale žádné peklo jsme tam ne­zažili. Celé akce se zúčastnilo 9 malých Apollónů a my tři z kapi­tanátu.

Páteční večer jsme strá­vili v tradičním duchu (vlak, cesta na chalupu, společná večeře, drobné hříčky, čtení před spaním a souboj s nočním klidem). V sobotu jsme se snažili najít zbývající součástky do našeho stroje času. Při výletě do blízkého okolí jsme nic, co by se nám hodilo, nenašli. Jediné, co mnohé z nás zaujalo či spíše zajalo, bylo bahno. Odpoledne se ukázalo že chybějící součástky se nacházejí přímo u chalupy - jak praví přísloví "pod svícnem bývá největší tma". Po sestrojení stroje času nám zbylo spoustu času na hříčky a plnění Plavčické zkoušky a námořnické knížky. V neděli jsme dopoledne skládali origami a hráli fotbal. Po úklidu chalupy a obědě jsme se vydali na vlak. Cestou jsme našli opici, která se stane putovní pro muže výpravy. Tentokrát se jím stal Max. Po nástupu jsme se všichni v pořádku rozešli domů.

Zapsal(a): Mašla

Kde to bylo

Organizačky