Sdružení ARGO

Sdružení ARGO

ARGO je sdružení, které organizuje pro pražské děti ve věku 7 – 15 let program zaměřený na vyrovnání nedostatků, které přináší život ve velkoměstě. Děti se s naším sdružením dostanou častěji mimo Prahu, vyzkouší si řadu atraktivních sportů jako je softball, kanoistika, plavání, cyklistika nebo lyžování a naučí se větší samostatnosti a zodpovědnosti. Účast na akcích našeho sdružení přináší dětem nejen hodnotnou a zábavnou náplň volného času, ale pomáhá jim také najít nové přátele a zájmy, slouží jako účinná obrana před negativními vlivy dnešní společnosti, kterými jsou drogy nebo různé sekty.

Pro lepší dosažení uvedených cílů jsou členové rozděleni podle věku, zájmů a schopností do několika oddílů, o kterých se bližší informace dozvíte na jejich stránkách. V současné době jsou to oddíly Apollon, Argonauti, Cheiron a Achilleus.