Historie ARGO


Sdružení ARGO vzniklo roku 1993, ale jeho vlajkový oddíl Argonauti (pro děti od 10 do 15 let) se zrodil již v roce 1977. Navazuje na skautskou tradici, ale celý program i názvosloví je upraveno na vodáctví a řeckou mytologii. ARGO sdružuje vedle Argonautů "mladší" oddíl Apollon (pro děti od 6 do 10 let), "starší" oddíl Cheiron (věk nad 15 let) a oddíl Achilleus pro klienty z psychiatrické poradny MUDr. Zuzany Peterové, která je zároveň jeho patronkou. Provoz naší klubovny, nákup turistického a vodáckého vybavení spolu s dalšími výdaji je hrazen z členských příspěvků, sponzorských darů a také z dotací. Všichni, kdo ve sdružení působí, vykonávají své funkce zcela dobrovolně a bezplatně.


Program oddílů je zaměřen na tělesné a duševní zdokonalování dětí. Vycházíme při tom ze starořeckého ideálu "kalokagathia" (kalos - krásný, agathos - dobrý) zdůrazňujícího vyvážený rozvoj těla i ducha. Zároveň se snažíme, aby program děti bavil. Výslednou kombinaci zábavných a didaktických her, sportů, vzdělávání a umění snad nejlépe ilustrují naše kroniky, aktuality, zprávy jednotlivých oddílů na našem webu a kapitánské dopisy rodičům.


Příklad starých Řeků s jejich mytologií je patrný i v oddílových názvech. Nezůstává však jen u něj. Stále je dost běžně známých historických i "fantasy" kultur, které nám mají co říci, skrze které se můžeme leccos naučit o přírodě a úctě k ní i o hranicích a možnostech sebe sama. Táborovou či expediční legendou tak bývají třeba světy indiánů, starých Slovanů, samurajů nebo fascinující příběhy J. R. R. Tolkiena. Zvláště v Argonautech se snažíme co největší měrou pokrýt zvolna se formující výtvarné, sportovní, hudební, literární či vědecké zájmy našich členů nebo teprve poodkrývat jejich talenty. Také proto se konají pravidelná vánoční Divadla, Literární konference, Filmové kluby, softbalové a plavecké tréninky apod. I proto se někdy z života v přírodě přeneseme do kosmického prostoru, vědecké fikce v daleké budoucnosti…


Jelikož jsme hlavně vodácky oddíl, převzali jsme prvky ze slangu a zvyklostí námořníků. Jsou to hlavně vodácké a námořnické písně, částečně naše oddílové kroje a názvy oddílových funkcí. V čele "lodi" ARGO stojí navigátor, jednotlivé oddíly řídí kapitáni se svými kadety (tzv. kapitanát), v každém oddíle fungují posádky vedené boatsmany.


V průběhu všech oddílových akcí nám jde též o něco, na co lze těžko připravit samostatný "program". Nazvěme to výchova k samostatnosti, poctivosti a spravedlnosti. Zakořenit v dětech cit pro skutečné lidské hodnoty na základě často dramatických dobrodružných situací z oddílového života, je podle nás vůbec nejdůležitější. Nesnažíme se však dětem vnucovat žádné náboženství či ideologii. Naopak respektujeme odlišná světonázorová podhoubí, ze kterých děti přišly.


Podněcujeme také osobní vztah dětí ke sdružení, aby z něj nebylo jen chvilkové stanoviště, kterým členové proběhnou a zase zmizí z obzoru. Proto oddíl Argonauti věkově navazuje na oddíl Apollon a dále rozvíjí program, který s malými dětmi provést nelze. Starší členové se pak mohou dále uplatnit v oddíle Cheiron nebo pomáhat ve vedení mladších oddílů. Nejen z toho důvodu považujeme za důležité zachovávání oddílových tradic a udržování styků se "starými" členy, což se nyní projevuje příchodem druhé generace bývalých Argonautů do členských řad.