Triakonta

Triakonta

Co je Triakonta

ARGO je financováno hlavně z příspěvků členů a z darů. V posledních letech pronajímáme klubovnu, což je dalším zdrojem peněz. Dotace bohužel přestaly dávat smysl, protože jsou čím dál byrokraticky náročnější, takže se nakonec nevyplácí.

V roce 2007, kdy Argonauti slavili 30 let od svého vzniku napadlo bývalého kapitána Argonautů Sama, že by namísto získávání větších jednorázových darů šlo získávat pravidelné menší částky, které by tolik nezatížily domácí rozpočet dárců a nám by zajistily pravidelný příjem.

Protože jsme tehdy na provoz a údržbu klubovny včetně vybavení potřebovali ročně přibližně 100 000 Kč, tak kdyby by se našlo 30 lidí, který by měsíčně platili 300 Kč, tak by se tím naše náklady pokryly.

A aby se to hezky pamatovalo, tak Sam založil k 30. výročí vzniku Argonautů KLUB 30, tedy TRIAKONTA (z řečtiny), kdy každý člen platí měsíčně 300 Kč.

Někteří nadále přispívají jednorázově či službou, tak je samozřejmě do Triakonta také počítáme.

Jak se stát členem TRIAKONTA?

Postup je velmi jednoduchý. Stačí začít posílat pravidelné platby kolem 15. dne v měsíci nebo jednorázovou platbu na konto 2200157140 / 2010.

Jako variabilní symbol lze použít 77749 (nyní první volné číslo), a v každém případě se předem nebo po zapojení či první platbě spojit s Numerem numero@argo.in /
777 777 510, aby jsme mohli tvůj dar vést v patrnosti a uvolnit další VS.

Má pro mě členství v TRIAKONTA nějaké další výhody?

Mimo dobrého pocitu ze smysluplné pomoci, kterou je možno sledovat na prosperitě oddílů je možné dar částečně odsadit od daní. Začátkem roku každý přispívající od nás automaticky obdrží "Potvrzení o daru" s darovanou částkou, kterou předáte svému účetnímu či do mzdové kanceláře.

Celou částku daru si můžete odečíst ze základu daně (odečíst lze nejvýše 15 % ze základu daně). Každý tak ušetří na daních 15% daru. Pro vzorného Triakonťáka to dělá 540 Kč ročně.

Dále mají členové Triakonta stejné podmínky půjčení klubovny a vybavení jako členové ARGO, tedy s předností před nečleny a levněji.

Co nás stojí klubovna atd.?

V roce 2022 se celkové roční náklady na klubovnu a jiné pevné platby vyšplhaly asi o 50 000 Kč !!! a jsou nyní kolem 140 000 Kč.

Za nájmy pozemků zaplatíme za rok 67 000 Kč (v roce 2022 Povodí Vltavy zvýšilo nájem z cca. 24 500 na 62 000 Kč !), za pojištění 11 000 Kč, za elektřinu a dřevo asi 45 000 Kč, odvoz odpadu, internet v klubovně, doména, daň. poradce, hasicí přístroje a jiné revize přijdou ročně asi na 17 000 Kč.

K tomu je každý rok nutné koupit nějaké tábornické či vodácké vybavení, udržovat klubovnu (malé opravy a rekonstrukce), přispívat vedení na zdravotnické a vzdělávací kurzy, aby mohli lépe vykonávat svou činnost apod.

K tomu je nutné podotknout, že celé vedení svou činnost vykonává zdarma.

Přispěvatelé

V roce 2022 se podařilo vybrat částku 81 420 Kč. Všem dárcům moc děkujeme!

 • Sam
 • Jut
 • Drátek
 • Črp (Nadace Spira Mirabilis)
 • Rauta
 • Emča a Jajda
 • Lesoj
 • Vova a Renča
 • Santi
 • Proussy a Kamila
 • Robin Renelt (InDios stany)
 • Marek Uhlíř
 • Hana a Jan (Lánovi)
 • Iveta Kastnerová
 • David Klimeš a Barbora Škaloudová
 • Marie Novotná
 • Zuzana a Pavel (Krušinovi)
 • Marek Vašín
 • Petra Rendlová
 • Zuzana Milnerová
 • Lenka a Karel (Kopřivovi)
 • Ondřej Spálenka
 • Karolina Gilová
 • Petr Šťastný

...a v minulých letech

 • Kopčem
 • Jano s Irenou
 • Červánek
 • Colombína a Křeček
 • Sorry
 • Gens
 • Kyklop
 • Lady
 • Ježek
 • Masák
 • Džigi
 • Pierrot
 • Gam
 • Evža
 • Justin
 • Eva Čermáková
 • Dvorský

Na co chceme dary v roce 2023 využít?

Letos nutně potřebujeme vyměnit dřevěná prkna na terase a na molu, dát do pořádku komín, elektřinu, koupelnu se záchody, a samozřejmě budeme podporovat vzdělávání kapitanátů.

Využití darů v roce 2022

V tmto roce nás citelně zasáhlo zdražení nájmů a energií (přes 50 000 Kč), a tak se roční provoz ARGA vyšplhal na 140 000 Kč.
Ale i tak jsme nainvestovali 32 000 Kč do zdravotnckého vzdělání a 15 členů kapitanátů si udělalo kurs ZDrSEM Reaguj a Bety si navíc udělala plný kurz ZDrSEM.

Využití darů v roce 2021

Hodně jsme se věnovali klubovně, takže máme vymalováno, je zbroušná a naolejovaná celá dřevěná podlaha i všechen dřevěný nábytek, máme nové dřevěné stoly a lavice, zbrousila se i část terasy, pořídil se nový sporák do kuchyně, o velkém úklidu a zařízení a dovezení dřeva na topení nemluvě ;-)
Z darů na přelomu roku 2020/21 jsme navíc pořídili 3 týpí 5,5m, 2 týpí 7m a plachtu na kapo, celkem v hodnotě 124 884 Kč. Tím můžeme pořádat 2 tábory souběžně, což je velká výhoda.

Využití darů v roce 2020

Třem členům se zaplatili kurz PŠL Winter Challenge (15 tisíc), samo nějaké ty zdravotní kurzy zDrSEM (13 tisíc).

A nadále pracujeme na digitalizaci a webu s archívem (už jsme tak na 90% ;-)).

Využití darů v roce 2019

Tento rok jsme zdigitalizovali všechny kroniky Argonautů, Apollonu a Aquaria, které máme v klubovně (celkem už máme přes 100 kronik, časopisů a fotoalb). Pracuje se na novém webu, kam se zadávají akce a fotky (jsme tak na 80%).

A nadále jsme pracovali na digitalizaci diapozitivů, negativů a fotek...

Apolloni dostali novou digi-zrcadlovku Nikon, aby jejich fotky těšily naše (i vaše) oko.

Využití darů v roce 2018

Tento rok jsme rozjeli projekt "Digitalizace starých kronik, diapozitivů, negativů a fotek za posledních 50 let trvání oddílů" a podařilo se nám zdigitalizovat skoro všechny kroniky a fotoalba z dob Argonautů v Gemini.

Od spřátelené firmy InDios jsme pořídili nový stan Pantheon 6m, pro týpí liningy 5m a 5,5m a novou plachtu 6x9m (celkem přes 70 tisíc).

Využití darů v roce 2017

Tento rok jsme investovali do vzdělávání kapitanátů a zaplatili jim "Kurz Cesta Hrdiny" a "Herní víkend".

Využití darů v roce 2016

Tento rok jsme koupili nové malé vesty HIKO pro Apollony.

Využití darů v roce 2015

V roce 2015 jsme svépomocí postavili moderní pramici a udělali mraky malých oprav v klubovně. Pár členům ve vedení jsme přispěli na zdravotnický kurs ZdrSem.

Využití darů v roce 2014

V roce 2014 jsme obdrželi od arche noVa dotaci ve výši 373 000 Kč na nové molo, opravu plotu kolem hřiště, nová vrata do loděnice a na úpravy pozemku. Obrovské díky patří Blumovi, který nás na možnost upozornil a celou akci rozhýbal. Všechny objednané služby byly ale samozřejmě dražší (z principu dotace musí být), takže se z vybraných peněz hradil rozdíl. Například odstranění starého mola bylo velmi náročné a ač se část zaplatila z odvezení železných traverz do sběrných surovin, přesto nás likvidace na pár tisíc přišla.

Dále nám opět tento rok několikrát vykradli klubovnu a tak jsme nechali zpevnit i stěny loděnice, opravit okenice a také se vyměnila i poničená část plotu mezi vstupní brankou, molem až k novému plotu kolem hřiště. Také se opravil komín a konečně na něj máme i platnou revizi.

Poděkování za rok 2015

Co se udělalo v klubovně a poděkování za rok 2014