Triakonta

Triakonta

Co je Triakonta

ARGO je financováno hlavně z příspěvků členů a z darů. V posledních letech pronajímáme klubovnu, což je dalším zdrojem peněz. Občas získáme i nějakou dotaci (naposledy v roce 2014), ale je jich čím dál méně a jsou stále náročnější na agendu, takže se nakonec ani nevyplácí.

V roce 2007, kdy Argonauti slavili 30 let od svého vzniku napadlo bývalého kapitána Argonautů Sama, že by namísto získávání větších jednorázových darů šlo získávat pravidelné menší částky, které by tolik nezatížily domácí rozpočet dárců a nám by zajistily pravidelný příjem.

Protože na provoz a údržbu klubovny a našeho vybavení potřebujeme ročně přibližně 100 000 Kč, tak kdyby by se našlo 30 lidí, který by měsíčně platili 300 Kč, tak by se tím naše náklady pokryly.

A aby se to hezky pamatovalo, tak Sam založil k 30. výročí vzniku Argonautů KLUB 30, tedy TRIAKONTA (z řečtiny), kdy každý člen platí měsíčně 300 Kč.

Někteří nadále přispívají jednorázově či službou, tak je samozřejmě do Triakonta také počítáme.

Jak se stát členem TRIAKONTA?

Postup je velmi jednoduchý. Stačí začít posílat pravidelné platby kolem 15. dne v měsíci nebo jednorázovou platbu na konto 2200157140 / 2010.

Jako variabilní symbol použít 77741 (nyní první volné číslo nebo se spojit s Numerem numero@argo.in /
777 777 510, který ti přidělí tvůj VS).

Rozhodně o svém počinu Numerovi alespoň následně napiš, aby jsme mohli tvůj dar vést v patrnosti.

Má pro mě členství v TRIAKONTA nějaké další výhody?

Mimo dobrého pocitu ze smysluplné pomoci, kterou je možno sledovat na prosperitě oddílů je možné dar částečně odsadit od daní. Začátkem roku každý přispívající od nás automaticky obdrží "Darovací smlouvu" s darovanou částkou, kterou předáte svému účetnímu či do mzdové kanceláře.

Celou částku daru si můžete odečíst ze základu daně (odečíst lze nejvýše 15 % ze základu daně). Každý tak ušetří na daních 15% daru. Pro vzorného Triakonťáka to dělá 540 Kč ročně.

Dále mají členové Triakonta stejné podmínky půjčení klubovny a vybavení jako členové ARGO, tedy s předností před nečleny a levněji.

Co nás stojí klubovna atd.?

Celkové roční náklady na klubovnu a jiné pevné platby jsou kolem 90 000 Kč.

Za nájmy pozemků zaplatíme za rok 27 000 Kč, za pojištění 11 000 Kč, za elektřinu a dřevo asi 35 000 Kč, odvoz odpadu, internet v klubovně, doména, daň. poradce, hasicí přístroje a jiné revize přijdou ročně asi na 17 000 Kč.

K tomu je každý rok nutné koupit nějaké tábornické či vodácké vybavení, udržovat klubovnu (malé opravy a rekonstrukce), přispívat vedení na zdravotnické a vzdělávací kurzy, aby mohli lépe vykonávat svou činnost apod.

K tomu je nutné podotknout, že celé vedení svou činnost vykonává zdarma.

Přispěvatelé

Celkově se nám podařilo v roce 2019 vybrat částku 61 420 Kč. Všem dárcům moc děkujeme!

 • Sam
 • Jut
 • Červánek
 • Drátek
 • Črp (Nadace Spira Mirabilis)
 • Gens
 • Ježek
 • Rauta
 • Jano
 • Colombína a Křeček
 • Emča a Jajda
 • Lesoj
 • Masák
 • Santi
 • Sorry
 • Robin Renelt
 • Kopčem
 • Eva Čermáková
 • Marek Vašín Aha!Ware
 • Marek Uhlíř
 • Vova a Renča
 • Džigi
 • Justin
 • Marie Novotná
 • Hana a Jan Lánovi
 • Kyklop
 • Lady
 • David Klimeš a Barbora Škaloudová
 • Krušinovi
 • Iveta Kastnerová

Na co chceme dary v roce 2021 využít?

Hlavně na nový týpka (nejlépe 5 kousků :-D)) a na plachtu na kapo.

V klubovně bychom chtěli omítnout OSB desky na stěnách a vymalovat, a konečně nechat vyrobit nové dřevěné stoly a lavice.

Využití darů v roce 2020

Třem členům se zaplatili kurz PŠL Winter Challenge (15 tisíc), samo nějaké ty zdravotní kurzy zDrSEM (13 tisíc).

A nadále pracujeme na digitalizaci a webu s archívem (už jsme tak na 90% ;-)).

Využití darů v roce 2019

Tento rok jsme zdigitalizovali všechny kroniky Argonautů, Apollonu a Aquaria, které máme v klubovně (celkem už máme přes 100 kronik, časopisů a fotoalb). Pracuje se na novém webu, kam se zadávají akce a fotky (jsme tak na 80%).

A nadále jsme pracovali na digitalizaci diapozitivů, negativů a fotek...

Apolloni dostali novou digi-zrcadlovku Nikon, aby jejich fotky těšily naše (i vaše) oko.

Využití darů v roce 2018

Tento rok jsme rozjeli projekt "Digitalizace starých kronik, diapozitivů, negativů a fotek za posledních 50 let trvání oddílů" a podařilo se nám zdigitalizovat skoro všechny kroniky a fotoalba z dob Argonautů v Gemini.

Od spřátelené firmy InDios jsme pořídili nový stan Pantheon 6m, pro týpí liningy 5m a 5,5m a novou plachtu 6x9m (celkem přes 70 tisíc).

Využití darů v roce 2017

Tento rok jsme investovali do vzdělávání kapitanátů a zaplatili jim "Kurz Cesta Hrdiny" a "Herní víkend".

Využití darů v roce 2016

Tento rok jsme koupili nové malé vesty HIKO pro Apollony.

Využití darů v roce 2015

V roce 2015 jsme svépomocí postavili moderní pramici a udělali mraky malých oprav v klubovně. Pár členům ve vedení jsme přispěli na zdravotnický kurs ZdrSem.

Využití darů v roce 2014

V roce 2014 jsme obdrželi od arche noVa dotaci ve výši 373 000 Kč na nové molo, opravu plotu kolem hřiště, nová vrata do loděnice a na úpravy pozemku. Obrovské díky patří Blumovi, který nás na možnost upozornil a celou akci rozhýbal. Všechny objednané služby byly ale samozřejmě dražší (z principu dotace musí být), takže se z vybraných peněz hradil rozdíl. Například odstranění starého mola bylo velmi náročné a ač se část zaplatila z odvezení železných traverz do sběrných surovin, přesto nás likvidace na pár tisíc přišla.

Dále nám opět tento rok několikrát vykradli klubovnu a tak jsme nechali zpevnit i stěny loděnice, opravit okenice a také se vyměnila i poničená část plotu mezi vstupní brankou, molem až k novému plotu kolem hřiště. Také se opravil komín a konečně na něj máme i platnou revizi.

Poděkování za rok 2015

Co se udělalo v klubovně a poděkování za rok 2014