Popovodňová pomoc 2013 s obnovou přístaviště spolkem arche noVa

Povodeň v červnu 2013 nás sice lehce vyděsila a dala nám zabrat hlavně s vyklizením celého pozemku a loděnice, což byla velmi náročná akce, ale nakonec samotná povodeň nebyla až tak zkázonosná. Voda vystoupala jen do úrovně loděnice, kterou lehce zatopila. Jeden přímý následek byla nefunkčnost elektriky, ale ten jsme nechali následně i s novou elektrorevizí za své peníze opravit. Horší byly následky toho, že byla půda nasáklá vodou a tak nevsákla následné přívalové deště, které podmáčely kořeny velkých stromů. A když pak přišly silné větry, tak se hodně stromů vyvrátilo, polámalo a zničilo náš plot (jak starý, tak nový).

Přitom jsme zjistili, že nová pojistná smlouva, kterou jsme na celou klubovnu těsně před tím uzavřeli, zrovna nezahrnuje ploty (grrrr...). Tak jsme svépomocí pořezali stromy, uklidili pozemek a během dalšího roku se nám podařilo nechat opět za své peníze opravit alespoň přední část nového plotu. Během té doby jsme dostali kontakt na organizaci arche noVa, která pomáhá lidem a organizacím a speciálně pro povodně 2013 vypsali projekty pro pomoc s odstraněním škod a přípravou na další povodně.

Zažádali jsme tedy o peníze na rekonstrukci zbytku plotu, o nové molo, které splňuje povodňové předpisy, o nová vrata do loděnice, která budou bezpečnější a také dle povodňových předpisů a o revitalizaci zeleně na pozemku a po delších jednání (trvaly asi rok) jsme nakonec obdrželi finanční podporu ve výši 373 000 Kč.

Rádi bychom touto formou chtěli poděkovat spolku arche noVa za tuto pomoc a doufáme, že nás další povodně díky jejich daru zastihnou v lepší připravenosti.

A obrovské díky patří také Blumovi, který nás na možnost upozornil a celou akci rozhýbal.

Stručný profil arche noVa e.V.

Spolek arche noVa - iniciativa pro lidi v nouzi je mezinárodní organizace pomoci, který se specializuje na zásobování vodou a hygienická vzdělávání. Od roku 1992 podporuje arche noVa lidi, kteří se prostřednictvím krizí, konfliktů a přírodních katastrof bez vlastního přičinění ocitli v nouzi. Od rychlé pomoci při katastrofách, přes obnovu až po dlouhodobé projekty rozvojové spolupráce spolupracuje arche noVa s místními partnerskými organizacemi a postiženými lidmi se zásadou pomáhat lidem tak, aby si pomohli sami. Ve své zemi podporuje spolek „Globální vzdělávání“ ve formě školních projektových dnů, mimoškolní práci s mládeží, vzdělávání dospělých a odborné pracoviště „Globální vzdělávání“ v Sasku.

www.arche-nova.org

Program povodňové pomoci

Cílem „arche noVa-povodňové pomoci“ je trvale přispět k obnově Saska, Sasko-Anhaltska, Bavorska a České republiky. Přitom se arche noVa zaměřuje na podporu obecně prospěšných zařízení, které byly zasaženy povodněmi. Postižené spolky, sdružení a obecní organizace by měly opět začít fungovat v plném rozsahu a bez omezení a být aktivní ve svém působišti. To je pak v multiplikačním efektu ku prospěchu mnohým postiženým obyvatelům v záplavových oblastech. Projekty obnovy jsou doplněny nabídkou psychosociální následné péče. Kooperačními partnery jsou „Kulturbüro Dresden“ (Kulturní úřad v Drážďanech) a „projektschmiede gGmbh“.

www.flut.arche-nova.org

arche noVa

Popovodňová pomoc arche noVa

Vyúčtování – Zpráva (PDF 0,3 MB):

20141217 Fluthilfe 2013 arche noVa - ARGO - Abrechnung Bericht.pdf

Vyúčtování – příloha 3 a kopie faktur (PDF 2 MB):

20141217 Fluthilfe 2013 arche noVa - ARGO - Abrechnung Anlage 3 und Rechnungen.pdf

Vyúčtování – fotografická dokumentace (PDF 13 MB):

20141217 Fluthilfe 2013 arche noVa - ARGO - Abrechnung Anlage Fotos.pdf

2.1 nová vrata do loděnice

Stará vrata nesplňovala povodňové předpisy, neboť voda má mít možnost protékat skrze ně.

Protože byla vrata hodně stará a ne příliš dobře vyrobena, tak jsme měli v posledních letech několik pokusů o vykradení loděnice. Z toho důvodu jsme naplánovali nová vrata s rámem, ze silných čtyřhranů, z kterých máme už vyrobená i vrátka do loděnice a s kvalitními panty, aby se s nimi dalo dobře manipulovat. Při zabudování rámu bylo nutné vyfrézovat pro rám drážku a odbrousit vyvýšené betonové základy budovy. Zároveň se tím udělal nový podhled ze sádrokartonu, který byl už poničený. Následně se vrata nalakovala poslední vrstvou zelené barvy, aby se sladily se zbytkem okenic a jiných železných prvků.

klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna

2.2 nové molo

Staré molo příliš úzké, nestabilní a hlavně nesplňovalo povodňové předpisy. Při záplavách je nutné mít možnost molo rychle odmontovat od můstku, aby se mohlo zvedat s rostoucí hladinou vody a neutrhlo se a neodplavalo. Nejtěžší práce byla likvidace starého mola, protože konstrukce byla vyrobena z těžkých pozinkovaných železných profilů. Při jeho demontáži se dokonce jednou molo převrátilo a jeden z pracovníků spadnul do vody, ale naštěstí se nic vážného nestalo :-) Protože demontáže nebyla v nabídce nového mola a byla dost drahá, pomohl nám se zaplacením prodej starého železa z mola. Dřevo jsme rozřezali ke spálení v zimních měsících. Montáž nového mola docela jednoduchá, protože firma, která nám ho vyráběla dovezla celé molo skoro kompletně smontované. Na ostrohu, kam mohli zajet s náklaďákem molo složili a odpádlovali s ním na místo, ke mělo být. Mezitím přivařili nové schody na staré kolejnice, které tam zůstaly ze staré lávky. Pak už jen vše smontovali a v dalších dnech dodělali maličkosti jako úvazky a rolnice na spouštění a vytahování lodí.

klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna

2.3 revitalizace zahrady

Na dvou místech pozemku vznikly podivné půdní vlny, které jsme chtěli srovnat, protože nám stěžovali sekání trávy. Zároveň nám zůstalo 14 pařezů po zlomených stromech, které jsme také chtělo odstranit. Najatá firma měla na pařezy speciální frézu, kterou pařezy do hloubky asi 20 cm pod povrchem rozřezala a vše odstranila. Pak na určených místech pozemku odkopala zeminu a zase ji rozmístila na ostatní části, kde chyběla a tím vytvořila rovinatou plochu.

klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna

2.4 rekonstrukce plotu kolem hřiště

Hned po povodni 2013 přišel silný vítr a vyvrátil a polámal stromy, které popadaly na plot a poničily jak pletivo, tak i na některých místech tyče. Nedostali jsem plnou částku, kterou jsme na plot žádali, ale zjednodušením konstrukce a stlačením nabídek od firem se nám podařilo obnovit plot v původní výšce jen o málo dražší, než jsme dostali příspěvek. Najatá firma odmontovala staré pletivo, odstranila stromy a křoviny, které tam za roky narostly a vadily v práci, pak nasadily nové tyče na staré, čímž jsme ušetřili zemní práce na základy. Pak už jen stačilo napnou nové pletivo a a bylo to hotovo :-)

klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna klubovna