Vyzvědači Žižkovičova limonáda

10. 11. - 11. 11. 2001
Vyzvědači Žižkovičova limonáda

!!! POZOR !!! Ruská mafie se dozvěděla o výrobě vzácné Žižkovičovy limonády v Praze a chce jí získat. Nezná však zdejší prostředí, a proto se rozhodla najmout si místní gangstery. Nabízí možnost spolupráce se svou organizací. Protože je však gangsterů mnoho, mafie se rozhodla rozdělit je do tří skupinek a přijmout jen tu nejlepší. Zároveň zadává jako selektivní kritérium tajný úkol – vyrobit padělek Žižkovičovy limonády a ten co nejlépe prodat na černém trhu. S tímto tovarem by totiž v budoucnu mafie chtěla podnikat.

stáhnout všechny fotky v .zip

Takto by se asi tak daly charakterizovat letošní Vyzvědači. Pokud se chcete dozvědět více, čtěte následující plán, podle kterého se celá hra měla odehrát:

Capo di tutti capi: Alexej (kamarád Lesoje)

Počet skupin: 3 gangy, šéfové Klon, Anna a Hanka

Způsob pohybu:

 • 1. gang - tram a bus s lichými čísly, metro A
 • 2. gang - tram a bus se sudými čísly, metro B
 • 3. gang - tram a bus s čísly končícími 0-4, metro C

Fáze hry:

 1. Zahájení hry (sobota ráno 9:00 – 10:00)
  Hru zahájí Alexej hovořící s přízvukem v sklepních prostorách školy Jabok, Lesoj bude po celou dobu přítomen a bude vysvětlovat či překládat z ruštiny. Po nezbytném převyprávění legendy spojené s pojídáním čokoládových věnečků Alexej vyšle gangy do terénu – vybavené žižkovkami a obálkou, v níž je jeden věneček a šifra související s čárovým kódem na obalu věnečků. Z šifry gangy vyluští místo další zprávy. Součet čísel na čárovém kódu dává číslo strany ve Zlatých stránkách organizací (64), první číslo čárového kódu je číslo řádku. Vychází z toho Lauderova škola v Belgické ulici, čp. 67/25. Šifra, kterou dostanou gangy, bude vypadat přibližně následovně: čokoládový věneček a papír s texty: čárový kód, ciferný součet je strana, první číslo je řádek, Zlaté stránky, stanice organizací.
 2. Lauderova škola (cca 11:00)
  Od ní vedou šipky k Medůze. V případě většího nečasu bude někde na budově schována zpráva popisující cestu k Medůze. Na Medůze je zpráva, která skupiny odešle do kavárny Dobrá Trafika.
 3. Návštěva Dobré Trafiky (cca 11:15)
  V lokálu bude sedět týpek se žlutou částí oblečení, s kterým musí navázat rozhovor, a od něhož dostanou ústně další informace. Rozhovor se jim podaří navázat až obědnáním dotyčnému nápoje. Informace je pošlou k paní X ve venkovním prostoru Náprstkova muzea. Budou informováni, že pokud paní X správně popíšou předmět (nádobu, ze které limonádu pili Indiáni) Y vystavený v Náprstkově muzeu, získají od ní další informace, které by je mohly dovést k samotné limonádě.
 4. Paní X v knihovně Náprstkova muzea (cca 12:30)
  Pokud od gangů obdrží správný popis předmětu Y, odkáže je na „známou spojku“ mezi svatebčany na Nám. Míru okolo 14:00 (nesmějí vcházet do kostela během svatby!!!). Ta má informace, jak se dostat k prodeji limon. Bez jejího nákupu se totiž recept nedozvědí. Doporučí jim, aby se do té doby naobědvali.
 5. Svatba (cca 14:00)
  Dostanou obálky od Lesoje se zprávou, kde hledat lístky z fotolabu. Lístky najdou a podle adresy dorazí do labu.
 6. Lab (cca 15:00)
  V labu gangy obdrží obálku se šesti fotkami. Na třech jsou interiéry obchodů, na třech názvy ulic. Gangy musí správně fotky zkombinovat a s metodou pokus-omyl navštívit ten pravý obchod – dva jsou falešné.
 7. Obchod (cca 16:30)
  Zde s použitím přemlouvání a úplatků získají Žižkovičovu limonádu. Na její etiketě je mimo jiné internetová adresa firmy vyrábějící limonádu.
 8. Internetová kavárna (cca 17:30)
  Gangy musí přijít na to, že návod na výrobu limonády najdou na uvedené internetové adrese. V internetové kavárně se v bludišti návodů pokusí najít ten správný. Bude tam taky zmínka o tom, že společnost vyrábějící tyto produkty každou sobotu pořádá pro své zaměstnance mejdany na adrese ...
 9. Návštěva mejdanu (cca 18:30)
  Gangy dorazí na mejdan, kde se s nima seznámí nějaký týpek. Z rozhovoru vyplyne, že gangy už mají limonádu i návod, ale nemají kde bydlet a kde vyrábět. Týpek je pošle k jinému týpkovi, který jim slíbí byt, když ho obehrajou v nějaké hazardní hře. Na straně gangů se hraje o žižkovky. Od týpka dostanou klíče, ale neznají adresy. Je jim doporučen známý bytař, který jim podle výbrusu zoubků určí, o jaký byt se jedná.
 10. Návštěva bytaře
  Podle počtu klíčů ve svazku jim bytař (Konviktská, 7 – Richard Vacula) určí adresy ke klíčům.
 11. Získání doupěte, výroba limonády (sobota večer)
  Nastěhují se do bytu, kde je připraveno 20 PET lahví a jejich úkolem je vyrobit co nejvíce Žižkovičovy limonády. Mohou si sehnat další lahve, počet neomezen. Ingredience na výrobu musí nalézt v kuchyni bytu, kde budou porůznu uschovány. Mohou také vyrábět etikety k lahvím.
 12. Získání informací o možnosti prodeje (neděle dopoledne)
  V neděli ráno se nějak dozvědí z přineseného CD (musí ho přehrát na připravených přístrojích), že musí získat informaci o možnostech prodeje limonády, a vypraví se za policajtem. Od něj získají policejní seznam donašečů, práskačů a fízlů s fotkami, popisem jejich zaměření a místem, kde se nejčastěji zdržují. Zaujme je postava práskače, který se specializuje na podpultový prodej limonád a zdržuje se u sebe doma na místě X. Dostanou 10 adres, z nichž 5 vůbec neexistuje a 4 jsou falešné. Na správné adrese práskače naleznou (podle fotografie) a od něj získají popis místa, kde se vyskytují kupci.
 13. Prodej limonády, boj s policií a jejími nohsledy (neděle odpoledne, cca 14-17:00)
  Prodej limonády proběhne na Petříně za zády policejních nohsledů. Nohsledi se pohybují po Petříně mezi hradbou a Újezdem, kupci v okolí rozhledny. Gangy mohou pronikat pohromadě a nebo po dvojicích (lidí), přičemž jednomu kupci mohou při jednom setkání prodat pouze jednu limonádu. O cenu se může smlouvat, avšak jen my víme a kupci budou vědět, že ceny jsou ve skutečnosti fixní. U jednotlivých kupců budou pouze klesat podle počtu nakoupených lahví limonády. Policie a nohsledi členy gangů zatýkají, zabavují jim lahve (které vylejvají) a poté je propouštějí.
 14. Závěr a vyhlášení výsledků (cca 17:00)
  Po uplynutí hry se sejdeme znovu v sídle ruské mafie (Jabok), kde gangy oznámí, kolik žižkovek celkem mají. Bude vyhlášen vítězný gang. S politováním se také oznámí, že Alexej byl zatčen, a proto je dočasně přerušen kontakt s mafií. Slavnostní vyhlášení hry je tedy odloženo na později. V 17:30 se všichni účastníci společně přesunou na Karlovo nám., kde se konečně předají rodičům.

Toto tedy byl původní plán. Je naprosto samozřejmé, že časově nevyšel tak, jak je tu deklarováno, nicméně jednotlivé překážky byly před skupinky kladeny tak, jak je tu napsáno. V mých schopnostech bohužel není psát zde o tom, jak se hra dětem líbila, ale výsledky boje o Alexejovu přízeň zd uveřejnit mohu: nejvíce peněz získala Klonova skupinka a hned v závěsu Hanka a spol.. Skupinka Anny bohužel nedorazila ani na Petřín, tudíž nevydělala ani vindru.

Zapsal(a): Danko

Kde to bylo

Organizačky