Zahajovačka

6. 10. - 8. 10. 2006

Apollon už se svojí vyplul také do širých moří a tak už je celá flotila Arga na moři. Zahajovačka která proběhla za, pro nový kapitanát příjemnější, menší účasti 10dětí a tří kapitanátů. Ulli, Bronxe, Klona a výpomoci argonatského kapitána Abukiho. Na výpravu se přijel podívat taky exkapitán Lesoj a Šárka, která od nového roku se stane kadetkou na výpravy.

A teď k samotné výpravě, již tradičně se výprava konala v klubovně, kde jsme se také všichni v pátek sešli. Sobotní ráno provázelo pár kompikací kolem lodí, které pohodlně vyřešila izolační páska zvaná kouzelník. Obě lodě nabrali kurs směr sever a pluli směrem k barandovskému mostu. O mostech a památkách z řeky viditelných jsme se snažili naše členstvo trochu poučit, ale než jsme dorazili k dalšímu mostu, jméno prvního se už dávno vypařilo. Ale stále se také nabízí spousta míst kam se vypravujem na průzkum. První takové je Český Yacht klub pod Vyšehradem, kde propukla zběsilá hra na zabírání. Na mě zbyla pouze malá žlutá loďka, jejíž jméno jsem samozřejmě zapomněl, protože apolloni jsou ve hře na zabírání asi dost zběhlí. Na větu: "Zabírám si všechny lodě!!" Už nemůžete nic říci. Další průzkum jsme provedli na Výtoni a Smíchově, kde ustí Botič a Motolský potok do Vltavy. Na těchto průzkumech už musíme vytáhnout baterky, protože apolloni měli obavy aby před námi nebyl nějaký vodopád, kde bysme se propadli do středu země.

Další zastávku nabízí dětský ostrov, kde jsme se protáhli na prolejzačkách a nasvačili při čekání na zdymadlo. Zdymalo nám ušetřilo suché oblečení a sjíždění dvou jezů a také nás dopravilo až ke Karlovu mostu. Pod karlovým mostem byla posádka poněkud rozptýlena máváním na všechny turisty na mostě. U spřátelené bukanýrky Geny, co bydlí v Čertovce, jsme na zahrádce poobědvali a napojili se teplého čaje. Na sraně Starého města se pod moste nachází velmi zajímavá "jeskyně", která také neunikla našemu průzkumu. Pak už jen zdymadlo nad štvanicí které se svými cca 4 metry je zážitkém i pro nás Vltavské vlky. Tak jsme uspěšně propluli Prahou a oddíl se beze ztrát vrátil bambají do klubovny.

V neděli bylo stále hezké počasí a tak jsme se vydali přes řeku do Prokopského údolí a na kopec, kde bylo velmi fučno. Tedy spíše dostatečně na to abychom mohli na oblohu vypustit draky. Takže se napotřetí podařilo uspořádat první apollonskou drakyádu. Napoprvé před dvěmi lety o vítr nebyla nouze ale kapky deště nad větrem vítězili. Loni bylo snad nejdokonalejší bezvětří jaké jsem kdy viděl a tak nám draci vydželi až do letoška, kdy koněčně zafoukalo. Nakonec jsme spojili tři draky do sebe, které nastoupaly do výšky několika stovek metrů a pak se nám přetrhlo lanko a tak jsme šli domů.

V klubovně jsme tak tak stihli poklidit a už se končilo. Takže byl Apollonský oddílový rok úspěšně zahájen.

Zapsal(a): Klon

Organizačky