Jak dnes funguje Cheiron

Co je dnes Cheiron

Cheiron aktuálně nefunguje jako klasický oddíl s kapitanátem a členy, ale jako soubor akcí pro starší, kteří si vzájemně připravují zajímavé akce s náročnějším programem. Členem Cheironu je tak v současnosti vlastně kdokoli, kdo se účastní cheironských akcí a dostává pozvánky na akce (člen Cheironu je tedy v zásadě každý kdo je v mailing listu). Cheiron se vyvíjí a bude vyvíjet, takže je možné, že to brzy bude všechno jinak.

O koho jde

Aktuálně to jsou především mladší, ale i starší členové kapitanátů Apollonu a Argonautů. Dále pak starší členové argonautů (především ti, kteří jsou poslední rok v Argonautech) a bývalí členové Argonautů (alias staré páky), kteří se rozhodli zapojit do programu Cheironu.

Jak probíhají akce

Za akci je vždy zodpovědný jeden konkrétní člověk a ten rozesílá v dostatečném předstihu před akcí celému cheironskému mailing listu pozvánku. Každý v mailing listu pak musí napsat zda se akce zúčastní nebo nezúčastní. A pokud se nezúčastní tak napsat důvod. Nebudeme rozdávat žádné černé desky ani důvody jinak hodnotit, ale je pro nás důležitá zpětná vazba, abychom věděli jak program stavět do budoucna. Samozřejmě je i možnost se odhlásit úplně, viz níže. Akci organizuje vždy předem domluvený člen Cheironu. Eviduje přihlášené lidi, řeší organizačky, dopravu, nákup a vyúčtování akce, komunikaci s dalšími hosty.

Členství

Členem Cheironu (alias odebíratelem pozvánek z mailing listu) se stávají automaticky buď členové kapitanátu nebo starší argonauti (pokud usoudíme, že na to fyzicky i mentálně mají). Bývalí členové Argonautů se též mohou přihlásit. Pro bývalé členy platí především podmínka, že sami musí pomoct s chodem Cheironu. Tzn. vést nebo významně pomoct s organizací nějaké akce. Od mladších Cheironů se zase očekává především pravidelná účast a to na všech typech akcí (tzn. nejedu jen na pohodovou akci do chalupy, ale jedu i na drsnější putování).

V případě atraktivní akce nebo akce s omezenu kapacitou bychom rádi nabídli místo nejprve nejaktivnějším členům Cheironu (typicky mladší kapitanát a starší Argonauti) a v druhé řadě i staršímu kapitanátu a bývalým členům.

Důležité je ale poznamenat, že pravidla nejsou nijak striktní a budou se vyvíjet na základě reálné situace. Nicméně nějaké základní hranice, ke kterým směřovat, nám přišlo dobré vytvořit. Cílem je vytvořit funkční různorodou platformu, která bude bude poskytovat zajímavý program pro dospívající a dospělé. A to už alespoň nějakou základní organizaci a pravidla bohužel vyžaduje.

Nutno zmínit, že současný cheironský adresář na webu není aktuální a v nejbližší době ho ani nemáme v plánu aktualizovat.

Konec členství

Konec členství v podstatě znamená, že přestanete dostávat pozvánky na akce. Buď o to požádáte sami a nebo prostě v širším kruhu usoudíme, že vaše účast nebo váš přínos pro Cheiron je příliš malý. Nikdy toho ale nebudeme zneužívat. Prostě jen chceme udržovat skupinu plnou aktivních a motivovaných lidí.

Budoucnost

Naše vize fungování Cheironu se moc neliší od té současné, kde program si připravují členové Cheironu a je od nich vyžadována vysoká míra odpovědnosti a zapojení. Nicméně rádi bychom například obnovili některé formality jako funkčního kapitána, regulérní oddílové členství, kroniku atp.

12. 11. 2017
Abuki, Brepta, Vávra, Vrtule