Oddíly Gemini osmdesátých let

V letech 1980 až 1989 působilo ve středisku Gemini kromě Argonautů ještě deset dalších oddílů: Poseidon, Ze-hnje-she-kha, Tenskwatawa, Achilleus, Odysseus, Prométheus, Théseus, Vikingové, Kentaur a Calypso. Některé existovaly krátce, jiné dlouze, některé byly určené starším členům, jiné sloužily jako přípravky pro nováčky. Tento článek pojednává právě o nich.

Poseidon

Poseidon vznikl už v roce 1977 jako jeden z pěti zakládajících oddílů Gemini s klubovnou na Korzu. V roce 1980 se potom změnil ze středního oddílu na oddíl pro starší, jakožto přechod mezi oddílem a kapitanátem – jakási obdoba dnešního, momentálně nefunkčního Cheironu. V Poseidonu už nebyly posádky, Námořnická knížka a většinu času ani bodování nebo legenda. Kapitáni “nového” Poseidonu byli Fletcher, Schwilly a Emča. Na schůzkách se hodně sportovalo, chodilo na výstavy nebo do kina, nebo se hrály argumentační hry; například „Psychodrama“, kde dva obhájci rozdílných názorů soupeří o přízeň publika, vyjadřovanou přecházením mezi oběma tábory. Z výprav stojí za zmínku Expedice (což byl tří až čtyř – denní přechod hor na běžkách); a letní přechody hor, které zastávaly funkci tábora. Jezdilo se do Jugoslávie, Rumunska, nebo na Ukrajinu a bylo to drsné – nikdo nemluvil anglicky a cesty nebyly samozřejmostí, takže Poseidoni byli odkázáni na nedůvěryhodnou mapu a přátelské bači. V roce 1991 oddíl zanikl po posledním táboře na Ukrajině.

Theseus

Další zakládající oddíl Gemini. Theseus byl veden bývalými členy Jedenáctky: kapitánem Křemsou a kadety Kalim a Jukim. Byli spíše sportovní oddíl, zatímco Argonauti byli v porovnání s Theseem volnější a umělečtější. Příkladem důrazu na sport v Theseu je například štafeta, která se před každou oddílovkou běhala po posádkách okolo budovy vlády. Posádky se jmenovaly Antares, Vega a Regulus, klubovna byla na korzu. Každý měsíc se plnily Olympijské kruhy, pětice úkolů, pokaždé jiných (až na otužování).

Později už v kapitanátu zůstal jen Křemsa, který vedl oddíl s pomocí boatsmanů. Když v roce 1983 odešel na vojnu, Theseus zanikl. Mladší členi odešli do Argonautů, starší utvořili Prašivou třináctku, která spíše než oficiálním oddílem byla partou třinácti kamarádů, kteří nechtěli odejít do Poseidonu. I ti ale měli své akce, například cestu stopem po Jugoslávii.

Vikingové

I Vikingové patřili mezi zakládající oddíly Gemini z roku 1977. Šlo o oddíl pro starší členy, podobně jako později Poseidon. Na rozdíl od Poseidonu, který měl kapitána, mladší členy, pravidelné akce a schůzky a obecně to byl oddíl v pravém slova smyslu, byli Vikingové spíš sdružení starých pák.

Měli hlas v admiralitě a vycházel pro ně informační časopis Viking, ale z hlediska střediska nebyli příliš aktivní. V roce 1985 byla jejich činnost obnovena, ale ani potom nefungovali příliš dlouho a roku 1991 už se jejich opětovné oživení nezdařilo.

Ze-hnje-she-kha

Ze-hnje-she-kha (pojmenovaná podle prvních slabik názvů posádek – Zelení, Hnědí, Šedí, Khaki) byl oddíl založený a vedený Káčou. Kořeny má společné s oddílem Calypso, samosatným oddílem Gemini se stal roku 1981. Stejně jako v ostatních oddílech se ob rok plnila Hiawathova zkouška (tehdy obsahující i Žízeň) a na táborech bez Hiawathky se plnila Tři orlí pera: Mlčení, Hlad a Samota. Tábory Ze-hnje-she-khy měly tradičně indiánskou legendu, přestože celý oddíl nebyl čistě indiánský jako Tenskwatava. Kromě Námořnické knížky, společné pro celé Gemini měla Ze-hnje-she-kha vlastní zkoušky Nováčkovská zkouška, Stopař a Zálesák. Také měla vlastní skupinu bývalých členů zvanou Rezerva, která pomáhala oddílu, podobně jako později v Argonautech posádka Telamón. Z Gemini odešla roku 1987 a funguje dodnes. Je součástí Skauta a klubovnu má v Nerudově ulici.

Tenskwatava

Knee měl plné zuby námořnické symboliky, a tak si v roce 1986 založil indiánský oddíl. Program byl podobný, jako u ostatních oddílů, indiánská byla „jen“ celoroční legenda. Namísto Námořnické knížky měli Tenskwatavovu zkoušku – přestože obsah byl podobný. Posádky se jmenovaly Králíci, Sokoli, Želvy a Vlci.

Přestože Dag s Fletcherem Nýčkovi a Blanche indiánskou tematiku schválili, moc spokojení s tím nebyli, a tak v roce 1988 vyloučili Tenskwatavu z Gemini. Roku 1991 žádala Tenskwatava o přijetí, ale admiralita žádost zamítla. Krátce na to Tenskwatava zanikla. Pár členů přešlo do Argonautů (Řehoř, Káča…)

Odysseus a Achilleus

Odysseus a Achilleus byly oddíly vzniknuvší roku 1982. Odysseus skončil o rok později, Achilleus až v roce 1985, z důvodu nedostatku kapitanátu.

Prométheus

Oddíl byl založen roku 1982, jakožto oddíl pro děti s problémy jako jsou poruchy učení nebo dyslexie. Kapitánkou byla první Jaruška, později Radana. Po zániku Odyssea v roce 1983 přešli členi Odyssea do Prométhea a tím se stal z Prométhea obyčejný oddíl, bez specializace. Později přišlo také pár bývalých členů Achillea. Prométheus byl spíš tábornický než sportovní oddíl, chodilo se v kanadách a vařilo v kotlících. Členové všude chodili oblečení v zelených krojích a čepičkách. Posádky se jmenovaly Ariel, Concepcion a Santiago. Místo Černých desek se věšelo na ráhno – kdo měl tři ráhna, byl vyloučen z oddílu. Další zajímavostí je, že Prométheácké tábory se nepojmenovávaly.

Na společné výpravě v lednu roku 1988 bylo oznámeno rozdělení oddílů Argonautů a Prométhea na chlapecké Argonauty a dívčí Prométheus. Zatímco kluci v Argonautech zvládali změnu v pořádku, Prométheačky byla nespokojené, a tak v roce 1990 Prométheus zanikl a jeho členky přešly do Argonautů, od té doby opět koedukovaných.

Kentaur

Kentaur byl uchazečský oddíl, který existoval jen během roku 1984. Sídlil společně s Argonauty v „Mostecké věži“.

Calypso

Calypso byla původně přípravná posádka Poseidonu, ale při jeho přeměně na oddíl pro starší v roce 1980 byla odpojena jakožto samostatný oddíl pro mladší. V roce 1984 zanikla, ale o čtyři roky později byla obnovena Vovou. Calypso v Gemini přetrvala dodnes, přestože už nejde o mladší oddíl, nýbrž o střední. Mladší oddíl (do deseti let) se dnes jmenuje Kirké.

Sepsal Stáňa

Vzniklo na základě rozhovorů s Runem, Jutem, Numerem, Nýčkem, Emčou a Jajdou. Díky!