Procházka Tichým údolím

13. 4. 2019
Procházka Tichým údolím

První dubnová výprava nás zavedla do Tichého údolí v Roztokách u Prahy. Nedostatek sluníčka rozhodně nebyl důvodem k nedostatku zábavy, a tak jsme si výlet všichni pořádně užili.

Ráno zazvonily budíky a všichni Achilleáci a Achilleačky se probudili do sychravého aprílového rána. Protože ale neklesáme na mysli ani na duchu, hrdě jsme vyrazili na Masarykovo nádraží, kde jsme měli sraz. I přes počáteční rozpaky s hledáním všech dětí a vedoucích se nám podařilo odjet plánovaným spojem v 9:35 do Roztok u Prahy. Jen co jsme dojeli na místo, bylo jasné, že dneska je náš den. Plni dobré nálady jsme vyrazili do Tichého údolí a vydali se po stezkách z Pramakyných dětských vzpomínek. Po cestě jsme stavěli zvířátka z přírodních materiálů a hráli celopochodovou hru. Po krátké přestávce na dětském hřišti, kde jsme spořádali svačinky a procvičili nohy u "Trojnožky", jsme se rozhodli zdolat Alšovu vyhlídku. Přesvědčili jsme se i o tom, že náročná cesta může mít krásný cíl. Jen co jsme se (někdy i doslova) vydrápali na vrcholek skalky, otevřel se nám nádherný výhled do krajiny. Toto prostředí bylo ideální pro vyluštění záludné šifry. Společnými silami jsme to ale zvládli, a tak jsme se mohli vydat na zpáteční cestu. I při té jsme pokračovali ve hrách a luštění, pro získání odměny bylo totiž potřeba vyřešit i poslední část šifry. Tu však bylo nejprve třeba získat od Aríby, která si vymyslela záludný úkol. Netrvalo dlouho a na lesní cestě stála socha ze tří nohou a čtyř rukou, do které se zapojili skoro všichni členové výpravy. Posilněni sladkou odměnou jsme zvládli i zbytek zpáteční cesty a poslední volné chvilky před odjezdem využili k navštívení zámecké zahrady Středočeského muzea v Roztocích, kde jsme ve hře "bomba-štít" vyběhali poslední zbytky energie. Klidná cesta vlakem nás zavedla zpátky na známé Masarykovo nádraží, odkud jsme se už rozešli každý svou cestou domů, plni krásných vzpomínek na další sobotní výpravu.

stáhnout všechny fotky v .zip

Zapsal(a): Ála

Akce se zúčastnili

Ála
Čimera
Kerrak
Mitanni
Pramaky
Sachmet
Sargon
Víťa

Organizačky