Výprava do Říček

10. 1. - 12. 1. 2014
Výprava do Říček

aneb za Beznohou ženskou

Sešli jsme se na autobusovém nádraží Florenc. Potom jsme jeli autobusem 3 a ¾ hodiny. Po cestě nám Vajíčko řekla horor o Beznohý ženský. Když jsme dojeli do Říček, tak jsme ještě šli 7 km k chatě. Když jsme dorazili, měli jsme večeři.

stáhnout všechny fotky v .zip

Ráno jsme vyrazili na celodenní výlet do Haničky, což je nějaká pevnost, je tam spousta bunkrů. Když jsme tam dorazili, šli jsme do muzea, kde byly různé věci z války, jako např. uniformy. Potom jsme chodili podzemními chodbami pod Haničkou. U východu byly mrtvé myši. Po příchodu do chaty jsme si dali večeři a hráli jsme Activity.

Když jsme ráno uklidili chatu, šli jsme oklikou k autobusu. Po cestě jsme vlezli do štoly, která byla docela malá, a hodně jsme se v ní zašpinili. Byla sice docela dlouhá, ale pak dál už v ní bylo hodně vody. Běželi jsme pak na autobus.

Zapsal(a): Pribi

Kde to bylo

Akce se zúčastnili

Aríba
Baku
Džindřich
Kari
Krtek
Kryštof
Metis
Přebral
Pribi
Vajíčko
Zuberi

Organizačky