Plán akcí

skrýt/zobrazit schůzky a plavání
Datum Oddíl Akce Sraz Návrat Cena
9. - 10. 12. 2023 [PR]
12. 12. 2023 [AG], [PR] 17:00 - Klubovna 19:00 - Klubovna
13. 12. 2023 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
14. 12. 2023 [ACH], [PR] 16:00 - Pobřežní cesta 17:30 - Pobřežní cesta
15. - 16. 12. 2023 [AG], [PR]
16. 12. 2023 [AP], [AG], [CH], [ACH], [PR] 17:00 - Gymnázium Karla Sladkovského
3. 1. 2024 [CH], [PR] 19:00 - Klubovna Klubovna
9. 1. 2024 [AG], [PR] 17:00 - Klubovna 19:00 - Klubovna
11. 1. 2024 [ACH], [PR] 16:00 - Pobřežní cesta 17:30 - Pobřežní cesta
17. 1. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
24. 1. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
25. 1. 2024 [ACH], [PR] 16:00 - Pobřežní cesta 17:30 - Pobřežní cesta
31. 1. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
14. 2. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
21. 2. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
28. 2. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
13. 3. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
20. 3. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
27. 3. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
10. 4. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
17. 4. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
24. 4. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
8. 5. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
15. 5. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
22. 5. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
29. 5. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
12. 6. 2024 [AP], [PR] 16:30 - Klubovna 18:30 - Klubovna
Výpis starších akcí

kalendáře .ics(možno např. stáhnout nebo vložit odkaz jako kalendářový zdroj do Google kalendáře)
kalendář akcí sdružení: http://www.argo.in/calendar.php?typ=argo
kalendář argonautských akcí: http://www.argo.in/calendar.php?typ=argonauti
kalendář apollonských akcí: http://www.argo.in/calendar.php?typ=apollon
kalendář akcí v přístavu: http://www.argo.in/calendar.php?typ=pristav