ARGO - chod oddílu

ARGO - chod oddílu

Pověz jak funguje ARGO a jaké akce jsou součástí oddílového roku.

ARGO je řízeno tvz. Argolitou, v jejímž čele stojí navigátor (v současnosti Numero). Dále do argolity patří: kapitáni oddílů, správce financí (Numero) a správce majetku (Danko). Argo se skládá ze čtyř oddílů. V každém oddíle je kapitanát skládající se z patří: kapitána , kadetů (nad 18 let) a vicekadetů (pod 18).

Apollón je oddíl pro děti od 7 do 10 let, oddílové akce jsou: schůzka každou středu v klubovně od 16:30 18:30, výprava jednou za měsíc (celý víkend) a čtrnáctidenní tábor a zimní týdenní expedice, kapitánem je Tavi, vicekadety Brepta, Sirka a Vertule.

Argonauti jsou oddíl pro děti ve věku 10 - 15 let. Oddíl se schází každé úterý od 17:00 do 19:00 (střídají schůzky oddílové a posádkové), na víkendových výpravách po 14 nebo 21 dnech, v zimě pořádáme týdenní Expedici a v létě třítýdenní tábor. Oddíl se dělí tři posádky - Ithaka, Aucaro, Nauticus, kapitánem je Petty, kadetem Jindřich a vicekadety Baku a Karimu.

Cheiron pro všechny starší starší – výprava jednou měsíčně pro široký okruh zájemců z řad členů a přátel Arga. Kapitánem je Přebral.

Achileus

je oddíl pro děti s psychickými problémy. Všechny akce jsou povinné. Kapitánem je Řehoř.

Mají splněno

Zuberi
Jetam
Mzimu
Metis
Stáňa
Bety
Pribi
Aríba
Áďa
Ondra
Irfan
Magdalenka
Tonda
Máďa
Bára
Stázka
Líza
Uzumaki
Chepi
Johanka
Jonáš
Salali
Sihu