ARGO - chod oddílu

ARGO - chod oddílu

Pověz jak funguje ARGO a jaké akce jsou součástí oddílového roku.

ARGO je řízeno tvz. Argolitou, v jejímž čele stojí navigátor (v současnosti Numero). Dále do argolity patří: kapitáni oddílů, správce financí (Numero) a správce majetku (Danko). Argo se skládá ze čtyř oddílů. V každém oddíle je kapitanát skládající se z patří: kapitána , kadetů (nad 18 let) a vicekadetů (pod 18).

Apollón je oddíl pro děti od 7 do 10 let, oddílové akce jsou: schůzka každou středu v klubovně od 16:30 18:30, výprava jednou za měsíc (celý víkend) a čtrnáctidenní tábor a zimní týdenní expedice, kapitánem je Tavi, vicekadety Brepta, Sirka a Vertule.

Argonauti jsou oddíl pro děti ve věku 10 - 15 let. Oddíl se schází každé úterý od 17:00 do 19:00 (střídají schůzky oddílové a posádkové), na víkendových výpravách po 14 nebo 21 dnech, v zimě pořádáme týdenní Expedici a v létě třítýdenní tábor. Oddíl se dělí tři posádky - Ithaka, Aucaro, Nauticus, kapitánem je Petty, kadetem Jindřich a vicekadety Baku a Karimu.

Cheiron pro všechny starší starší – výprava jednou měsíčně pro široký okruh zájemců z řad členů a přátel Arga. Kapitánem je Přebral.

Achileus

je oddíl pro děti s psychickými problémy. Všechny akce jsou povinné. Kapitánem je Řehoř.

Mají splněno

Zuberi
Jetam
Mzimu
Metis
Stáňa
Bety
Pribi
Aríba
Áďa
Ondra
Irfan
Magdalenka
Tonda
Máďa
Minna
Stázka
Líza
Uzumaki