Lodní řád

Lodní řád

Veškeré oddílové aktivity jsou podřízeny určitému vnitřnímu řádu, který je nutný pro chod oddílu. Deset nejdůležitějších zákonů oddílu shrnuje lodní řád. Vyjmenuj jeho body.

  • Pozdrav – pevný stisk pravé ruky, díváme se do očí, zdravíme se na začátku každé akce. Na konci každé akce se zdravíme na společném nástupu. Připozdním příchodu nebo brzkém odchodu se zdravíš jen s kapitanátem.
  • Kázeň - musí být, proto poslouchej kapitanát a svého boatsmana.
  • Veřejnost – chovej se tak , abys nerušil a neobtěžoval své okolí.
  • Cizí věci - neber si nic co není tvoje bez svolení majitele, k půjčeným věcem se chovej slušně a vracej je v nejlepším pořádku.
  • Fair play – při všech činnostech hraješ fér.
  • Noční klid - platí na všech výpravách od vyhlášení do budíčku, znamená to že nebudeš rušit spánek ostatních.
  • Signály - znáš a dodržuješ tyto signály: ticho (-) , nástup (-.), sraz (…), začátek hry (—..) a konec hry (-.-). Signály se pískají píšťalkou, jsou to písmena z morseovky. Zdvižená ruka – mluvčí si sjednává ticho.
  • Slušná mluva – nepoužíváš hrubá slova.
  • Dej o sobě vědět - v případě neúčasti na akci se předem omluvíš kapitanátu, na schůzku alespoň den předem, na výpravu nejpozději tři dny předem. Vždy se však omlouvej co nejdříve. Účast na akcích je mimo výjimečných případů povinná.
  • Červený zákon – po odchodu odkudkoliv, zanech místo v původním či ještě lepším stavu.

Mají splněno

Kari
Brepta
Baku
Zuberi
Jetam
Mzimu
Metis
Stáňa
Bety
Máša
Práča
Áďa
Ondra
Irfan
Adil
Magdalenka
Tonda
Máďa
Šimon
Minna
Líza
Stázka
Šimpy
Elan
Uzumaki
Vojta