ARGO - historie

ARGO - historie

Řekni základní historii ARGO a vyjmenuj všechny kapitány.

Argonauti vznikli 12.3.1977 na akci zvané Dohoda. Zakládajícím kapitánem byl Jano, dále se ve funkci kapitána vystřídali Vova, Gam, Plas, Run, Červík, Sam, Ax, Jut, Řehoř, Convaška, Danko, Abuki a Petty. Argonauti byli zakládajícím oddílem střediska Gemini, ze kterého byli donuceni po neshodách s tamní Admiralitou na podzim roku 1993 odejít a založit vlastní sdružení ARGO. Prvním navigátorem byl Jut, po něm převzali funkci Řehoř, Knee, Vova a Numero.

Ve sdružení ARGO dále vznikl roku 1994 oddíl Apollon a později oddíl Achileus (oddíl pro děti s postižením). Dalšími oddíly, které nějakou dobu v ARGU působili jsou Aquarius (něco jako další Argonauti) a Cheiron (oddíl pro nejstarší).

Slavnostní písní Argonautů je Dávno již a pokřik je: „Hou, hou, hou, Argo go“

Mají splněno

Zuberi
Jetam
Mzimu
Stáňa
Metis
Bety
Pribi
Aríba
Máša
Irfan
Ondra
Tonda
Máďa
Šimon
Líza
Bára
Isi
Tapco
Chepi
Salali
Sihu