Podílí se na přípravě tábora nebo akce celého sdružení

Podílí se na přípravě tábora nebo akce celého sdružení

Specializace: ARGO MUDrc

  • Pomáhá kapitanátu/argolitě s programovou a organizační přípravou tábora/akce
  • Vede část programu