Uváže další tři uzly ze seznamu, zná jejich použití  I

Uváže další tři uzly ze seznamu, zná jejich použití I

Specializace: Ko-uzel-ník

  • seznam: Dvojitá autíčka, Motýlek, Machardův prusík, Kotevní úvaz, Kotevní úvaz s pulovinem (vybrat si jen jeden z úvazů na hodnost), Uzel boa, Dřevařská smyčka, Dračí smyčka, Zkracovačka
  • uzel bez zavahání uváže, popíše situace, kdy se uzel hodí použít, v připadě uzlu pro použití v nebezpečných situacích zná jeho limity

Vše o uzlech se dozvíš ze Zkoumalova uzlovacího článku.

Mají splněno

Jetam
Mzimu